2018
Fr 1. June
Children's Day event in Kõrgessaare

Sa 2. June
Hiiumaa Marathon in Kassari

Su 3. June
Hiiumaa Dance Festival in Suuremõisa

Sa 9. June
Hiiumaa Children's Festival
Hiiumaa Strongman Competition in Sõru marina
Hiiumaa-Saarema Tug of War in Sõru marina

14.-17. June
Sõru Jazz festival 2018

13.-15. July
20th Hiiumaa Chamber Music Days

Sa 14 July
Handicraft Fair in Kärdla
Luidja Triathlon

19.-22. July
Hiiu Folk music festival

20.-22. July
ArtImport festival

Sunday 22 July
Hiiumaa Open Farms Day

26.-29. July
Hiiumaa Homecoming Music Festival

2.-5. August
Hiiumaa Café Days
XVII Kärdla Equestrian Days

3.-5. August
Pühalepa Music Festival

10.-12. August
Hiiumaa Brass Instrument Days

Sa 11. August
Flatfish festival 2018 in Kõrgessaare port

Sa 18. August
Hiiumaa Fish and Beer Festival in Kassari resort

19.-22. September
Hiiumaa Food and Art festival

Sa 29. September
Trail Running Race in Tahkuna

We 3. October
18.00  Running event "Circulating autumn" in Kärdla park

6.-7. October 
Hiiumaa Bicycle weekend 2018

Fr 2. November
All Souls´day concert in Kõrgessaare

Su 2. December
First Advent celebrations all over Hiiumaa

We 26. December
Holiday season concert in Orjaku harbour